Privacitat - El celler del Artista

ART RESTAURANT

Vagi al contingut.
Introducció

La política de privacitat de elcellerdelartista.cat (a partir d'ara, l'empresa)segueix la legislació internacional i europea (GDPR) sobre protecció de dades. A  més, l'empresa pretén informar a l'usuari a través del  present document dels seus drets i obligacions respecte de la privacitat  de les seves dades, a més d'explicar el perquè de l'emmagatzematge i ús  de les dades.Dades recollides per l'empresa

L'empresa recull tota la informació introduïda en el per l'usuari i l'emmagatzema en els seus servidors propis o en els servidors del proveïdor d'emmagatzematge de l'empresa.

Les dades de l'usuari comprenen el nom de l'usuari i les dades personals, així com fotografies o altra documentació que l'usuari decideixi enviar en el transcurs d'alguna comunicació.

Finalment, l'empresa recull dades del dispositiu de connexió a través de cookies. L'usuari  pot desactivar les cookies en el seu navegador perquè l'empresa no reculli aquesta informació en cas que l'usuari no vulgui que així sigui. Aquesta informació és utilitzada per realitzar estudis de navegació i accés a l'aplicació, així com de l'ús de la mateixa. La informació de navegació comprèn el tipus de dispositiu i les seves característiques, la ubicació i els temps de connexió.Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: EL CELLER DEL ARTISTA S.L.

Direcció postal: C/ Joan Maragall 7, 25300 Tàrrega (Lleida)

Correu electrònic: elcellerdelartista@gmail.comAmb quina finalitat tractem les seves dades personals?


A l'empresa tractem la informació que ens faciliten les  persones interessades amb la finalitat de prestar i / o comercialitzar  els productes i / o serveis oferts per la nostra firma.Per quant de temps conservarem les seves dades?

L'empresa conservarà les dades recollides per a aquesta finalitat mentre l'Usuari no revoqui el consentiment, si és el cas, prestat.Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució d'un contracte o si no és el cas, serà el consentiment de l'interessat.A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal.Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a l'empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals,  així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En  aquest cas l'empresa deixarà de tractar les dades, excepte  per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviant  un correu electrònic a elcellerdelartista@gmail.com identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret  a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En  cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a  través del seu lloc web: www.agpd.esCom són obtingudes les dades?

Les dades personals que tractem a l'empresa no són dades personals classificats com de categories especials.Dades compartits per l'usuari

Podrem rebutjar sol·licituds que siguin més repetitives del que és raonable, que requereixin un esforç tècnic desproporcionat (per exemple,  desenvolupar un nou sistema o canviar de forma radical una pràctica existent), que posen en perill la privadesa dels usuaris o que no siguin res pràctiques (per exemple, sol·licituds que facin referència a informació emmagatzemada en sistemes de còpia de seguretat). Quan puguem oferir-te la possibilitat d'accedir a les teves dades personals i  modificar-les, ho farem de forma gratuïta, llevat que això requereixi un esforç desproporcionat.

A prestar els nostres serveis, protegirem les teves dades procurant que  no puguin ser eliminats de manera accidental o intencionada. Per aquest motiu, encara que eliminis les teves dades dels nostres serveis, és possible que no destruïm immediatament les còpies residuals emmagatzemades als nostres servidors actius ni les dades emmagatzemades en els nostres sistemes de seguretat.Accés i modificació de les dades

L'usuari podrà modificar en qualsevol moment les seves dades.Dades que compartim

No  compartim informació personal amb empreses, organitzacions ni  particulars que no tinguin relació amb l'empresa, llevat que es doni  alguna de les següents circumstàncies:

  • Consentiment: compartim les vostres dades personals amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes a l'empresa quan ens hagis donat el teu consentiment per a fer-ho. El teu consentiment serà necessari per compartir dades personals especialment protegides.

  • Tractament  extern: Proporcionem informació personal als nostres afiliats o a altres  persones o empreses de confiança perquè duguin a terme el seu  processament per part de l'empresa, seguint les nostres instruccions i  de conformitat amb la nostra Política de privacitat, i adoptant altres  mesures de seguretat i confidencialitat adequades .

  • Motius legals: compartim les vostres dades personals amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes a l'empresa si considerem de bona fe que hi ha una necessitat raonable d'accedir a aquestes dades o utilitzar-los, conservar-los o revelar per: complir  qualsevol requisit previst en la legislació o normativa aplicable o atendre qualsevol requeriment d'un òrgan administratiu o judicial, complir el que preveuen les Condicions de  servei vigents, inclosa la investigació de possibles infraccions,  detectar o impedir qualsevol frau o incidència tècnica o de seguretat o  fer-los front d'una altra manera, protegir els drets, els béns o la seguretat l'empresa, dels nostres usuaris o del públic en general en la mesura exigida o permesa per la legislació aplicable.Seguretat de les dades

Per l'empresa la seguretat és el més important. Actualment el servei d'emmagatzematge de dades es realitza a través de proveïdors especialitzats amb certificats de seguretat i sistemes anti hacking. L'empresa ha decidit externalitzar l'emmagatzematge per assegurar-se que el  proveïdor compleix els més alts estàndards de seguretat, en nivells que l'empresa no podria oferir en servidors d'emmagatzematge propis.Aplicació de la política de privacitat

La nostra Política de privacitat s'aplica a tots els serveis oferts per l'empresa i els seus productes i/o comunicacions amb l'usuari, però exclou aquells serveis que estiguin subjectes a polítiques de privacitat independents que no incorporin aquesta Política de privacitat.Compliment de la llei

A l'empresa verifiquem el compliment de la nostra Política de privacitat de manera regular. Així mateix, ens adherim a diferents codis d'autoregulació. En  cas que rebem una reclamació formal per escrit, ens posarem en contacte  amb la persona que l'hagi formulat per fer un seguiment de la mateixa. Treballarem  amb les autoritats reguladores competents, incloent les autoritats  locals de protecció de dades per a resoldre qualsevol reclamació relacionada amb la transferència de dades de caràcter personal que no hàgim pogut solucionar directament amb l'usuari.Modificacions

La nostra Política de privacitat es podrà modificar en qualsevol moment. No limitarem els drets que et corresponen d'acord amb la present Política de privacitat sense el teu consentiment. Publicarem totes les modificacions de la present Política de privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, farem una notificació més destacada  (per exemple, t'enviarem una notificació per correu electrònic si la  modificació afecta determinats serveis).Més informació sobre el tractament de les seves dades

Quan  necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que  ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de forma  expressa a través dels mitjans habilitats per a això.

El  tractament de les dades demanades a través dels formularis de recollida  de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre  d'Activitats de Tractament del qual és responsable EDUARD SEGUÍ FERRETERIA S.L.

L'empresa tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del requerit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

No obstant això, l'empresa no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, l'empresa no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de  l'usuari.

La  nostra política respecte a l'enviament dels nostres correus electrònics  o qualsevol altre canal digital, se centra a remetre únicament  comunicacions només si vostè ha acceptat rebre-les. Si  prefereix no rebre aquestes comunicacions li oferirem a través dels  mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de supressió i renúncia a  la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el  títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Torna al contingut